Spoločnosti

BADINI CONSULTING

BADINI CONSULTING, a. s.

Prievozská 4D
821 09 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 47 249 501
DIČ: 2023812659
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5803/B

Služby:

Poradenstvo v oblasti stavebníctva

BADINI

BADINI, a. s.

Prievozská 4D
821 09 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 36 867 764
DIČ: 2023011078
IČ DPH: xxx
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: xxx

Služby: