Spoločnosti

BADINI

BADINI, a. s.

Prievozská 4D
821 09 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 36 867 764
DIČ: 2023011078
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5008/B

Služby:

Investčná činnosť

BADINI

BADINI, a. s.

Prievozská 4D
821 09 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 36 867 764
DIČ: 2023011078
IČ DPH: xxx
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: xxx

Služby: