Služby

Konzorcium PERSPECTA Group poskytuje komplexné ekonomické poradenstvo právnickým a fyzickým osobám na území Slovenskej republiky. Cieľom konzorcia je ponúknuť klientom ekonomicky čo najefektívnejšie riešenie ich aktuálnej hospodárskej a finančnej situácie pri zohľadnení ich daňovej povinnosti a finančnej výhodnosti.

V rámci ekonomického poradenstva zabezpečujeme v špecifických prípadoch aj krízové riadenie spoločností a jeho administratívne zabezpečenie.

Okrem poradenstva zabezpečujeme aj vedenie účtovníctva so špecializáciou na subjekty v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach.

Pre účely svojej činnosti spolupracujeme aj s renomovanými znalcami a znaleckými spoločnosťami, ako aj audítormi.