Služby

Konzorcium PERSPECTA Group sa od svojho založenia v roku 2005 venuje pravidelne filantropickej a charitatívnej činnosti zameranej na podporu detí z resocializačných zariadení a detských domovov.