Služby

Správcovský dom konzorcia PERSPECTA Group sa špecializuje na poskytovanie komplexných služieb svojim klientom v oblasti insolvencie a krízového riadenia podnikov.

Vývoj situácie na trhu spôsobil, že pravdepodobnosť úpadku spoločností sa stále zvyšuje a tak dopyt po vypracovávaní plánov ozdravenia spoločností narastá. Skúsený tím odborníkov konzorcia s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia podnikov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach ponúka svojim klientom riešenia ako zákonne a včas ochrániť podnik pred samotným úpadkom a v prípade, že už úpadok nastal, napomôcť klientovi ozdraviť jeho činnosť prostredníctvom reštrukturalizačného konania.

V rámci svojej činnosti zabezpečujeme vypracovávanie reštrukturalizačných plánov, reštrukturalizačných posudkov, plánov ozdravenia spoločností, dlžníckych ako aj veriteľských návrhov na vyhlásenie konkurzu na právnické ako aj fyzické osoby a taktiež aj plánu oddĺženia.