Služby

Súčasťou činnosti konzorcia PERSPECTA Group sú aj investičné aktivity a development projektov. Od svojho vzniku v roku 2005 poskytovalo konzorcium konzultačné činnosti v niekoľkých developerských projektoch a úspešne zrealizovalo aj svoje vlastné.

Konzorcium sa zameriava aj na vyhľadávanie vhodných investičných príležitostí v oblastí začínajúcich spoločností (start-up investment).