Spoločnosti

PERSPECTA Recovery

PERSPECTA Recovery, k.s.

Bratislavský kraj

Prievozská 4D
821 09 Bratislava
Slovenská republika

Banskobystrický kraj

Matuškova 48
976 31 Vlkanová
Slovenská republika

IČO: 47 252 324
DIČ: 2023984875
IČ DPH: SK2023984875
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1815/B

Služby:

Insolvencia

PERSPECTA Recovery

PERSPECTA Recovery, k.s.

Bratislavský kraj

Prievozská 4D
821 09 Bratislava
Slovenská republika

Banskobystrický kraj

Matuškova 48
976 31 Vlkanová
Slovenská republika

IČO: 47 252 324
DIČ: 2023984875
IČ DPH: SK2023984875
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1815/B

Služby: