Spoločnosti

PERSPECTA

PERSPECTA, s.r.o.

Prievozská 4D
821 09 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 35 943 815
DIČ: 2022024158
IČ DPH:  SK2022024158
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 36686/B

Služby:

Ekonomomické poradenstvo a účtovníctvo

PERSPECTA

PERSPECTA, s.r.o.

Prievozská 4D
821 09 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 35 943 815
DIČ: 2022024158
IČ DPH:  SK2022024158
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 36686/B

Služby: