Služby

Konzorcium PERSPECTA Group poskytuje špecializované poradenstvo v oblasti projektovej a znaleckej činnosti betónových konštrukcií a mostov so zameraním na stavebné riešenia realizované prostredníctvom metódy vysokopevnostného betónu, ako aj kompletný inžiniering k tejto činnosti.