Služby poskytované konzorciom PERSPECTA Group:

Referencie

Mnohí súčasní klienti konzorcia PERSPECTA Group sú významné zahraničné a slovenské investičné a výrobné podniky v oblasti strojárstva, energetiky, tlačiarenského priemyslu, cestovného ruchu, telekomunikácií a finančného sprostredkovania, ako aj slovenské banky, mestské samosprávy a univerzity, neziskové organizácie a občianske združenia a taktiež aj významní predstavitelia spoločenského života na Slovensku a v zahraničí.

Náš tím PERSPECTA Group realizoval viaceré priame investičné vstupy a due dilligence pre domácich a zahraničných investorov do podnikov na území SR z oblasti výroby obuvi, papiera, poľnohospodárstva, cestovného ruchu a stavebníctva.

Spoločnosti:

Služby poskytované konzorciom PERSPECTA Group:

Referencie

Mnohí súčasní klienti konzorcia PERSPECTA Group sú významné zahraničné a slovenské investičné a výrobné podniky v oblasti strojárstva, energetiky, tlačiarenského priemyslu, cestovného ruchu, telekomunikácií a finančného sprostredkovania, ako aj slovenské banky, mestské samosprávy a univerzity, neziskové organizácie a občianske združenia a taktiež aj významní predstavitelia spoločenského života na Slovensku a v zahraničí.

Náš tím PERSPECTA Group realizoval viaceré priame investičné vstupy a due dilligence pre domácich a zahraničných investorov do podnikov na území SR z oblasti výroby obuvi, papiera, poľnohospodárstva, cestovného ruchu a stavebníctva.

Spoločnosti:

Služby poskytované konzorciom PERSPECTA Group:

Referencie

Mnohí súčasní klienti konzorcia PERSPECTA Group sú významné zahraničné a slovenské investičné a výrobné podniky v oblasti strojárstva, energetiky, tlačiarenského priemyslu, cestovného ruchu, telekomunikácií a finančného sprostredkovania, ako aj slovenské banky, mestské samosprávy a univerzity, neziskové organizácie a občianske združenia a taktiež aj významní predstavitelia spoločenského života na Slovensku a v zahraničí.

Náš tím PERSPECTA Group realizoval viaceré priame investičné vstupy a due dilligence pre domácich a zahraničných investorov do podnikov na území SR z oblasti výroby obuvi, papiera, poľnohospodárstva, cestovného ruchu a stavebníctva.

Spoločnosti:

Kontakt

PERSPECTA Group
Prievozská 4D
821 09, Bratislava
Slovenská republika

Mail: perspecta@perspecta.eu
Tel: +421 2 4363 2082